Skjema for kartlegging

Blodprøvebestilling via fastlege

pdf

Bestilling av blodprøver (fastende) som:
HB, Hvite, Ferritin, Folinsyre, Blodsukker, B12, LDL kol, HDL kol, total-kol,
S-C-peptid(langtidsinsulin) , Hba1c(langtidsblodsukker), Triglycerider, T3,T4, TSH,og måling av blodtrykk.

Fastlege tar blodprøver så snart det lar seg gjøre og jeg ber om å få kopi av svar til bruk i veiledning.

Blodprøver kan fint tas ca. 3 uker i forkant av første samtale så blir det mer effektivt bruk av tid og penger spart for deg. Samarbeid med fastlege kan være nyttig for den enkelte. Da kan legen følge opp videre om det skulle være funn som tilsier det.

 

Helsekartleggingsskjema

pdf

Utfylling av spørreskjema – Helseplager som kan være relatert til kosthold og helse, kjente sykdommer, plager, sykdom i familie, og spørsmål om generelle helseplager . Når skjema er fylt ut vil jeg gå gjennom det med deg for å få med informasjon som er nyttig.

 

Kostregistrering - før veiledning

pdf

Skjema hvor du registrerer hva du spiser og drikker for fem dager.  Fint skjema å benytte gjennom hele oppfølgingen.
Helsekartlegging og kostregistrering kan fylles ut og tas med til første samtale.

 

Kostregistrering - etter veiledning

pdf

Skjema hvor du registrerer hva du spiser og drikker for fem dager.  Fint skjema å benytte gjennom hele oppfølgingen.
Helsekartlegging og kostregistrering kan fylles ut og tas med til første samtale.

 


Kroppsmål

pdf

Skjema hvor man fører opp kroppsmål og kan følge med på utviklingen. Dette en en god motivator og man kan se fysiske forandringer paralelt med livsstilsendringen.

 


Vekt tabell

pdf

Skjema for å føre logg på vekten.

 

 

 

Kosthefte

Dette får du med deg første gang du kommer. Det er på ca 30 sider og inneholder:
- Hvordan virker maten inn på vår helse.
- Hvordan spiser vi for å bedre helse og energi.
- Nyttige forslag til frokost, lunch, mellommåltid, middag og kvelds.
- Gode dressinger og sauser.
- Oppskrifter på kornblandinger, brød og knekkebrød.
- Oppskrifter på middag og dessert.